แพ็กเกจทัวร์ Hard Rock Hotel Maldives (ฮาร์ดร็อค โฮเต็ล มัลดีฟส์) 3วัน 2คืน

แพ็กเกจทัวร์ Hard Rock Hotel Maldives (ฮาร์ดร็อค โฮเต็ล มัลดีฟส์) 3วัน 2คืน


แพ็กเกจทัวร์ Hard Rock Hotel Maldives (ฮาร์ดร็อค โฮเต็ล มัลดีฟส์) 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
PKG_0193
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
20 พ.ค. 66 - 31 ต.ค. 66
ราคาเริ่มต้น
32,900 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • ปลูกปะการัง, บรรยายข้อมูลสัตว์น้ำต่างๆตามตารางกิจกรรม
 • เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมของมัลดีฟส์
 • สามารถลงเล่นน้ำได้จากที่พัก
 • สปา Rock Spa ที่ให้บริการครบวงจร

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)
 • วันที่

  2

  มัลดีฟส์
 • วันที่

  3

  กรุงเทพฯ

Silver Sky Studio (Full Board)

3D2N
22,600 บาท
4D3N
35,300 บาท
5D4N
45,100 บาท

3D2N
28,600 บาท
4D3N
44,200 บาท
5D4N
56,900 บาท

3D2N
25,700 บาท
4D3N
37,800 บาท
5D4N
48,400 บาท

3D2N
31,600 บาท
4D3N
46,200 บาท
5D4N
59,500 บาท

3D2N
25,500 บาท
4D3N
33,900 บาท
5D4N
44,200 บาท

3D2N
30,900 บาท
4D3N
41,900 บาท
5D4N
54,800 บาท

3D2N
30,300 บาท
4D3N
44,500 บาท
5D4N
57,400 บาท

3D2N
36,000 บาท
4D3N
52,700 บาท
5D4N
68,200 บาท

3D2N
39,300 บาท
4D3N
53,200 บาท
5D4N
68,300 บาท

3D2N
44,900 บาท
4D3N
61,400 บาท
5D4N
79,000 บาท

3D2N
32,900 บาท
4D3N
46,800 บาท
5D4N
60,300 บาท

3D2N
39,000 บาท
4D3N
55,500 บาท
5D4N
71,900 บาท

3D2N
42,200 บาท
4D3N
55,100 บาท
5D4N
70,700 บาท

3D2N
47,900 บาท
4D3N
63,700 บาท
5D4N
82,000 บาท

3D2N
44,800 บาท
4D3N
67,300 บาท
5D4N
88,700 บาท

3D2N
50,500 บาท
4D3N
76,200 บาท
5D4N
10,000 บาท

3D2N
28,000 บาท
4D3N
39,200 บาท
5D4N
50,500 บาท

3D2N
31,900 บาท
4D3N
45,000 บาท
5D4N
58,100 บาท

3D2N
3,100 บาท
4D3N
3,300 บาท
5D4N
3,500 บาท

3D2N
500 บาท
4D3N
800 บาท
5D4N
1,000 บาท
รายการ 3D2N4D3N5D4Nสถานะ
  Silver Sky Studio (Full Board) 22,600 35,300 45,100
  Silver Sky Studio (All Inclusive) 28,600 44,200 56,900
  Silver Beach Studio (Full Board) 25,700 37,800 48,400
  Silver Beach Studio (All Inclusive) 31,600 46,200 59,500
  Silver Family Suite (Full Board) 25,500 33,900 44,200
  Silver Family Suite (All Inclusive) 30,900 41,900 54,800
  Gold Beach Villa (Full Board) 30,300 44,500 57,400
  Gold Beach Villa (All Inclusive) 36,000 52,700 68,200
  Gold Beach Pool Villa (Full Board) 39,300 53,200 68,300
  Gold Beach Pool Villa (All Inclusive) 44,900 61,400 79,000
  Platinum Overwater Villa (Full Board) 32,900 46,800 60,300
  Platinum Overwater Villa (All Inclusive) 39,000 55,500 71,900
  Platinum Overwater Pool Villa (Full Board) 42,200 55,100 70,700
  Platinum Overwater Pool Villa (All Inclusive) 47,900 63,700 82,000
  Rock Royalty Overwater Pool Villa (Full Board) 44,800 67,300 88,700
  Rock Royalty Overwater Pool Villa (All Inclusive) 50,500 76,200 10,000
  Extra Adult 14 yrs+ (Full Board) 28,000 39,200 50,500
  Extra Adult 14 yrs+ (All Inclusive) 31,900 45,000 58,100
  Child 6-13.99 yrs 3,100 3,300 3,500
  Child 0-5.99 yrs 500 800 1,000

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • ห้องพักตามแพ็กเกจที่เลือก
 • Speedboat รับส่ง สนามบิน-ที่พัก-สนามบิน
 • พนักงานต้อนรับที่สนามบิน
 • Welcome Drink
 • อาหารตามแพ็กเกจที่เลือก (FB,AI)
 • ฟรี Sunset Ritual with complimentary drinks 1 time (subject to weather condition)
 • ฟรี ใช้บริการ Kayak, Pedal Boat, Snorkeling Equipment
 • ฟรี ใช้บริการจักรยาน
 • ฟรี กิจกรรม Play on Air, Land and water, Hard rock signature Yoga program, Self defense & Kick boxing, Brazilian Jiu Jitsu, Tai chi fitness (ตามตารางกิจกรรมของรีสอร์ท)
 • ฟรี กิจกรรมที่ Marine Discovery Centre ปลูกปะการัง, บรรยายข้อมูลสัตว์น้ำต่างๆตามตารางกิจกรรม
 • ฟรี กิจกรรมที่ Maldives Discovery Centre เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมของมัลดีฟส์
 • ฟรี ยืมใช้กีตาร์ในห้องพัก (Subjected to availability)
 • ฟรี ใช้บริการ Fitness Center
 • ฟรี Wi-Fi
 • ค่าประกันภัยเดินทาง วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท

 อัตรานี้ไม่รวม

 • Vat 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพ มัลดีฟส์
 • กิจกรรมอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
 • ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ
 • การรับประทานอาหารนอกเหนือจากแพ็กเกจ

 นโยบายการยกเลิก

 • ราคา Silver Sky Studio , Silver Beach Studio , Gold Beach Villa , Platinum Overwater Villa , Platinum Overwater Pool Villa , Rock Star Villa เป็นราคาต่อท่านสำหรับเข้าพัก 2 ท่าน/ห้อง
 • ราคา Silver Family Suite, Rocky Royalty Overwater Pool Villa สำหรับเข้าพัก 4 ท่าน/ห้อง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 • หากมีโปรโมชั่นออกมาใหม่ไม่สามารถ rebooking ได้
 • โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคาห้องพักประเภทอื่น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน