แพ็กเกจทัวร์ อะเมซิ่ง ทะเลตรัง ถ้ำเลเขากอบ ชุมชนบ้านน้ำราบ 3วัน 2คืน

แพ็กเกจทัวร์ อะเมซิ่ง ทะเลตรัง ถ้ำเลเขากอบ ชุมชนบ้านน้ำราบ 3วัน 2คืน


แพ็กเกจทัวร์ อะเมซิ่ง ทะเลตรัง ถ้ำเลเขากอบ ชุมชนบ้านน้ำราบ 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
PKG_0205
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
04 ส.ค. 66 - 31 ต.ค. 66
ราคาเริ่มต้น
6,990 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • ชมพิพิธภัณฑ์พระยารัชดานุประดิษฐ์
 • นำท่านลงเรือแพ ชมความงามของป่าชายเลน
 • ล่องเรือสนุกสนานเพลิดเพลินกับ ธรรมชาติ ในทะเลอันดามัน
 • สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์หาดทรายขาวสวย น้ำใสที่ เกาะกระดาน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินตรัง – สถานีรถไฟกันตัง – สตรีทอาร์ทเมืองตรัง – พิพิธภัณฑ์ – ล่องเรือชุมชนบ้านน้ำราบ (-/เที่ยง/เย็น)
 • วันที่

  2

  ทะเลตรัง – ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก (จอยทัวร์) (เช้า/เที่ยง/เย็น)
 • วันที่

  3

  ถ้ำเลเขากอบ – วังเทพธาโร – สนามบินตรัง (เช้า/เที่ยง/-)

เฌอแตม ห้องสุพีเรีย

8 ท่าน
6,390 บาท
6 ท่าน
6,990 บาท
4 ท่าน
7,790 บาท

8 ท่าน
6,490 บาท
6 ท่าน
7,090 บาท
4 ท่าน
7,890 บาท

8 ท่าน
6,690 บาท
6 ท่าน
7,290 บาท
4 ท่าน
8,090 บาท
รายการ 8 ท่าน6 ท่าน4 ท่านสถานะ
  เฌอแตม ห้องสุพีเรีย 6,390 6,990 7,790
  ณ ทับเที่ยง ห้องสุพีเรีย 6,490 7,090 7,890
  ธรรมรินทร์ ธนา ห้องสุพีเรีย 6,690 7,290 8,090

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • รถตู้ตามโปรแกรม 10 ที่นั่ง
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 – 3 ท่าน)
 • อาหาร 7 มื้อตามรายการ
 • ค่าทัวร์ล่องเรือชุมชนบ้านน้ำราบ
 • ค่าทัวร์ทะเลตรัง เรือทัวร์
 • ไดร์เวอร์ไกด์
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน