ทัวร์จีน เฉิงตู นั่งรถไฟความเร็วสูง จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน (SL)

ทัวร์จีน เฉิงตู นั่งรถไฟความเร็วสูง จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน (SL)

เที่ยวจีน เฉิงตู นั่งรถไฟความเร็วสูง จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน รถไฟความเร็วสูง เมืองโบราณซงพาน ช้อปปิ้งถนนชุนซีลู่ รูปปั้นแพนด้าปีนตึก น้ำตกรารไข่มุก ทะเลสาบแรด ทะเลสาบแพนด้า


ทัวร์จีน เฉิงตู นั่งรถไฟความเร็วสูง จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน (SL)
รหัสทัวร์
MTWCN_SL00038
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
06 ก.ย. 67 - 29 ธ.ค. 67
เดินทางโดย
althailionair.jpg
ราคาเริ่มต้น
24,900 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานดอนเมือง – นครเฉิงตู
 • วันที่

  2

  นครเฉิงตู –นั่งรถไฟความเร็วสูง-สถานีเจินเจียงกวน-เมืองโบราณซงพาน - อุทยานจิ่วจ้ายโกว
 • วันที่

  3

  อุทยานจิ่วจ้ายโกว –(รถเมล์ในอุทยาน) ทะเลสาบทะเลยาว–ทะเลสาบห้าสี- น้ำตกธารไข่มุก–ทะเลสาบนกยูง– ทะเลสาบแพนด้า
 • วันที่

  4

  อุทยานจิ่วจ้ายโกว – อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าและรถกอล์ฟขาขึ้น) – เมืองเม่าเซี่ยน
 • วันที่

  5

  เมืองเม่าเซี่ยน –ตุ๊กตาหมีนอนเซลฟี่- ถนนไท่กู๋หลี่ – วัดต้าฉือ -ช้อปปิ้งถนนชุนซีลู่
 • วันที่

  6

  เมืองเฉิงตู –วัดเจาเจี๋ย- ถนนโบราณจิ่นหลี่-ซอยกว้างซอยแคบ-SPK Global Center – ชมแสงสีบนตึกแฝด – เดินทางกลับกรุงเทพฯ

06 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67

ผู้ใหญ่
24,900
เด็กมีเตียง
24,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,900
เด็กมีเตียง
24,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,900
เด็กมีเตียง
25,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,900
เด็กมีเตียง
25,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,900
เด็กมีเตียง
25,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,900
เด็กมีเตียง
25,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,900
เด็กมีเตียง
29,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
40 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,900
เด็กมีเตียง
29,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
40 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,900
เด็กมีเตียง
29,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
40 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,900
เด็กมีเตียง
33,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
40 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,900
เด็กมีเตียง
33,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
40 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,900
เด็กมีเตียง
33,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
40 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,900
เด็กมีเตียง
29,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
40 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,900
เด็กมีเตียง
29,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
40 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,900
เด็กมีเตียง
29,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
40 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,900
เด็กมีเตียง
25,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,900
เด็กมีเตียง
25,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,900
เด็กมีเตียง
25,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,900
เด็กมีเตียง
25,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,900
เด็กมีเตียง
25,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,900
เด็กมีเตียง
25,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,900
เด็กมีเตียง
25,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,900
เด็กมีเตียง
25,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,900
เด็กมีเตียง
25,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,900
เด็กมีเตียง
25,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,900
เด็กมีเตียง
27,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,900
เด็กมีเตียง
26,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,900
เด็กมีเตียง
24,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,900
เด็กมีเตียง
24,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,900
เด็กมีเตียง
24,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,900
เด็กมีเตียง
24,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,900
เด็กมีเตียง
24,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,900
เด็กมีเตียง
24,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,900
เด็กมีเตียง
24,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,900
เด็กมีเตียง
33,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,900
เด็กมีเตียง
33,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
06 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 24,900 24,900 - 5,000 - - 20
08 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67 24,900 24,900 - 5,000 - - 20
11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 25,900 25,900 - 5,000 - - 20
13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 25,900 25,900 - 5,000 - - 20
18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 25,900 25,900 - 5,000 - - 20
20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 25,900 25,900 - 5,000 - - 20
09 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 29,900 29,900 - 6,500 - - 40
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 29,900 29,900 - 6,500 - - 40
16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 29,900 29,900 - 6,500 - - 40
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 33,900 33,900 - 6,500 - - 40
20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 33,900 33,900 - 6,500 - - 40
23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 33,900 33,900 - 6,500 - - 40
25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 29,900 29,900 - 6,500 - - 40
27 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67 29,900 29,900 - 6,500 - - 40
30 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67 29,900 29,900 - 6,500 - - 40
01 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67 25,900 25,900 - 4,500 - - 20
03 พ.ย. 67 - 08 พ.ย. 67 25,900 25,900 - 4,500 - - 20
08 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 25,900 25,900 - 4,500 - - 20
10 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67 25,900 25,900 - 4,500 - - 20
13 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 25,900 25,900 - 4,500 - - 20
17 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67 25,900 25,900 - 4,500 - - 20
20 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 25,900 25,900 - 4,500 - - 20
22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 25,900 25,900 - 4,500 - - 20
24 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67 25,900 25,900 - 4,500 - - 20
29 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67 25,900 25,900 - 4,500 - - 20
01 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67 27,900 27,900 - 4,500 - - 20
04 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 26,900 26,900 - 4,500 - - 20
06 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 24,900 24,900 - 4,500 - - 20
11 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 24,900 24,900 - 4,500 - - 20
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 24,900 24,900 - 4,500 - - 20
15 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 24,900 24,900 - 4,500 - - 20
18 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 24,900 24,900 - 4,500 - - 20
22 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 24,900 24,900 - 4,500 - - 20
25 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 24,900 24,900 - 4,500 - - 20
27 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 33,900 33,900 - 4,500 - - 20
29 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 33,900 33,900 - 4,500 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 50 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน