ทัวร์จีน ซุปตาร์ บินตรงฉางซา หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์จีน ซุปตาร์ บินตรงฉางซา หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ 5วัน 4คืน (VZ)

เที่ยวจีน ซุปตาร์ บินตรงฉางซา หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ 5วัน 4คืน หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านเก่าแก่โบราณ อายุกว่า 1,000 ปี หอเถิงหวัง หนึ่งในสามหอโบราณที่มีชื่อเสียงของจีน ล่องเรือชมแสงสียามค่ำคืนอู้หนี่โจว ชมการแสดงแสงสีไฟสุดอลังการ ภูเขาหลิงซาน ได้ชื่อว่าเป็น ภูเขาหวงซานน้อย ร้าน POP MART ร้านจำหน่าย ART TOY ที่เป็นกระแสอยู่ในขณะนี้


ทัวร์จีน ซุปตาร์ บินตรงฉางซา หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ 5วัน 4คืน (VZ)
รหัสทัวร์
TNPCN_VZ00153
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
31 พ.ค. 67 - 28 ส.ค. 67
เดินทางโดย
alvietjetair.jpg
ราคาเริ่มต้น
22,888 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว - โรงแรมที่พัก
 • วันที่

  2

  เมืองฉางซา - เมืองหนานชาง - หอเถิงหวัง (ถ่ายรูปด้านนอก) - เมืองอู้หยวน - ล่องเรือชมแสงสียามค่ำคืนอู้หนี่โจว
 • วันที่

  3

  เมืองอู้หยวน - เมืองซ่างเหรา - หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ - ตัวเมืองซ่างเหรา
 • วันที่

  4

  เมืองซ่างเหรา - ภูเขาหลิงซาน - กระจกแห่งท้องฟ้า - เมืองหนานชาง - ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมหนานชาง
 • วันที่

  5

  เมืองหนานชาง - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ (ตึก Changsha IFS + ร้าน POP MART) - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

ผู้ใหญ่
24,888
เด็กมีเตียง
24,888
เด็กไม่มีเตียง
24,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,888
เด็กมีเตียง
22,888
เด็กไม่มีเตียง
22,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,888
เด็กมีเตียง
23,888
เด็กไม่มีเตียง
23,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,888
เด็กมีเตียง
23,888
เด็กไม่มีเตียง
23,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,888
เด็กมีเตียง
22,888
เด็กไม่มีเตียง
22,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,888
เด็กมีเตียง
23,888
เด็กไม่มีเตียง
23,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
Group Size
24 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 24,888 24,888 24,888 5,000 5,000 - 24
04 ส.ค. 67 - 08 ส.ค. 67 22,888 22,888 22,888 5,000 5,000 - 24
07 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67 23,888 23,888 23,888 5,000 5,000 - 24
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 23,888 23,888 23,888 5,000 5,000 - 24
25 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67 22,888 22,888 22,888 5,000 5,000 - 24
28 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67 23,888 23,888 23,888 5,000 5,000 - 24

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน