ทัวร์สวิต อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมัน ออสเตรีย FALL IN LOVE 9วัน 7คืน (T5)

ทัวร์สวิต อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมัน ออสเตรีย FALL IN LOVE 9วัน 7คืน (T5)

เที่ยวสวิต อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมัน ออสเตรีย FALL IN LOVE 9วัน 7คืน สัมผัสทะเลสาบมิซูรีนา Misurina Lake ดินแดนแห่งน้ำสีฟ้าคราม ชมทิวทัศน์อันงดงาม สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก Zurich Lake ถ่ายรูปปังๆ ทะเลสาบในฝันใจกลางเทือกเขาแอลป์ Lake Lucerne Lake Lugano มรกตแห่งเทือกเขาแอลป์ บรรยากาศสุดโรแมนติก ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ Lake Como


ทัวร์สวิต อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมัน ออสเตรีย FALL IN LOVE 9วัน 7คืน (T5)
รหัสทัวร์
JWLCH_T500001
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
20 ก.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
เดินทางโดย
alturkmenistanairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
89,999 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอาชกาบัต - สนามบินมิลาโนมัลเปนซา - เมืองเวโรนา
 • วันที่

  2

  เมืองเวโรนา - สะพานโบราณพอนเต้ - เวโรน่า อารีน่า - บ้านจูเรียต (ตำนานความรักโรมิโอและจูเรียต) - ล่องเรือสู่เกาะเวนิส - Doge's Palace-จัตุรัสซันมาร์โก- Saint Mark's Basilica- Saint Mark's Basilica-ช็อปปิ้ง McArthurGlen Outlet
 • วันที่

  3

  เมืองมิซูริน่า - ทะเลสาบมิซูริน - เมืองอินส์บรุค
 • วันที่

  4

  หลังคาทองคำเมืองอินส์บรูค - พระราชวังฮอฟบูร์ก -มหาวิหารอินส์บรุค - เมืองมิวนิค - ศาลาว่าการแห่งใหม่เมืองมิวนิค - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบาวาเรียน - โอลิมเปียปาร์ค
 • วันที่

  5

  เมืองสตุทท์การ์ดต -จัตุรัสพระราชวัง -จัตุรัสกลางเมือง -โบสถ์เซนต์จอห์น - เมืองสตราสบูร์ก -จัตุรัสจัตุรัสหลักสตราสบูร์ก - สถานีสตราสบูร์ก
 • วันที่

  6

  ลิตเติ้ลเวนิส - Old tow colmar – Koifhus-ถนนบานอฟสตรีท - ศาลากลางซูริค - ทะเลสาบซูริค - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ -โบสถ์กรอสมุนสเตอร์ - Lindenhof Park -St. Peter’s Church
 • วันที่

  7

  เมืองลูเซิร์น - สะพานชาเพล - อนุสาวรีย์สิงโต - ทะเลสาบลูเซิร์น - โบสถ์ San Lorenzo- โบสถ์ San Rocco -โบสถ์Santa Maria-ทะเลสาบลูกาโน -Tempio Voltiano -Cathedral of Como -Lake Como -Villa Olmo
 • วันที่

  8

  เมืองมิลาน -Sforzesco -มหาวิหารดูโอโม่ -La scala theatre- อนุสาวรีย์ Leonardo da Vinci -สนามบินมิลาโนมัลเปนซา - สนามบินอาชกาบัต
 • วันที่

  9

  สนามบินอาชกาบัต - สนามบินสุวรรณภูมิ

20 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

ผู้ใหญ่
91,999
เด็กมีเตียง
91,999
เด็กไม่มีเตียง
91,999
พักเดี่ยว
19,000
เด็กทารก
76,999
จอยแลนด์
71,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
91,999
เด็กมีเตียง
91,999
เด็กไม่มีเตียง
91,999
พักเดี่ยว
19,000
เด็กทารก
76,999
จอยแลนด์
71,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
89,999
เด็กมีเตียง
89,999
เด็กไม่มีเตียง
89,999
พักเดี่ยว
19,000
เด็กทารก
74,999
จอยแลนด์
69,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
93,999
เด็กมีเตียง
93,999
เด็กไม่มีเตียง
93,999
พักเดี่ยว
19,000
เด็กทารก
78,999
จอยแลนด์
73,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
92,999
เด็กมีเตียง
92,999
เด็กไม่มีเตียง
92,999
พักเดี่ยว
19,000
เด็กทารก
77,999
จอยแลนด์
72,999
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
20 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 91,999 91,999 91,999 19,000 76,999 71,999 25
10 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 91,999 91,999 91,999 19,000 76,999 71,999 25
28 ส.ค. 67 - 06 ก.ย. 67 89,999 89,999 89,999 19,000 74,999 69,999 25
12 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 93,999 93,999 93,999 19,000 78,999 73,999 25
19 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 92,999 92,999 92,999 19,000 77,999 72,999 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน