ทัวร์ญี่ปุ่น GOLDENLAND AUTUMN 7วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น GOLDENLAND AUTUMN 7วัน 4คืน (TG)

เที่ยวญี่ปุ่น GOLDENLAND AUTUMN 7วัน 4คืน ตลาดปลาคุโรมง วัดคัทซึโอจิ วัดคิโยมิสึ+เนินนิเนนซากะ วัดนันเซ็นจิ ชมไฟ NABANA NO SATO ชิคิซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี เมืองโอบาระ หุบเขาโครังเค วิวฉากาสะพานสีแดงสด อุโมงค์เมเปิ้ล ณ ทะเลสาบคาวากุจิโกะ ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ ถนนแปะก๊วยอิโจนามิกิ เมืองคาวาโกเอะ ย่านคาชิย่า โยโกโช ช็อปปิ้งย่านชินจูกุ+ย่านฮาราจูกุ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น+ออนเซ็น


ทัวร์ญี่ปุ่น GOLDENLAND AUTUMN 7วัน 4คืน (TG)
รหัสทัวร์
JPLJP_TG00653
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
20 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
59,900 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ
 • วันที่

  2

  เมืองโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - วัดคัทซึโอจิ (ตุ๊กตาดารุมะ) - ย่านชินไซบาชิ
 • วันที่

  3

  เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส)+เนินนิเน็นซากะ - วัดนันเซ็นจิ - เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO
 • วันที่

  4

  เมืองโอบาระ - ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี SENMI SHIKIZAKURA NO SATO - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค -โกเท็มบะ แฟคทอรี่เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
 • วันที่

  5

  เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - เมืองโตเกียว - ย่านชินจูกุ (แมวยักษ์ 3มิติ)
 • วันที่

  6

  ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ - เมืองคาวาโกเอะ ย่านคาชิย่า โยโกโช - ย่านฮาราจุกุ - อิออนมอลล์
 • วันที่

  7

  สนามบินฮาเนดะ - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

20 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67

ผู้ใหญ่
59,900
เด็กมีเตียง
57,900
เด็กไม่มีเตียง
55,900
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
41,800
Group Size
32 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
20 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 59,900 57,900 55,900 10,000 - 41,800 32

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน