ทัวร์จีน ฉางซา เมืองโบราณเฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น จางเจียเจี้ย 6วัน 5คืน (SL)

ทัวร์จีน ฉางซา เมืองโบราณเฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น จางเจียเจี้ย 6วัน 5คืน (SL)

เที่ยวจีน ฉางซา เมืองโบราณเฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น จางเจียเจี้ย 6วัน 5คืน เทียนเหมินชาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในจีน เทียนเหมินชาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในจีน ล่องเรือเมืองเฝั่งหวง ชมน้ำตกฝูหรงเจิ้น


ทัวร์จีน ฉางซา เมืองโบราณเฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น จางเจียเจี้ย 6วัน 5คืน (SL)
รหัสทัวร์
WTCN_SL00068
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
15 มิ.ย. 67 - 29 ธ.ค. 67
เดินทางโดย
althailionair.jpg
ราคาเริ่มต้น
28,880 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานดอนเมือง – ฉางซา – นั่งรถไฟความเร็วสูง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง (รวมรถแบตเตอรี่ + ล่องเรือ) – ชมแสงสีเฟิ่งหวงยามค่ำคืน
 • วันที่

  2

  เฟิ่งหวง – ฝูหรงเจิ้น - เมืองเทพนิยายฝูหรงเจิ้น (รวมเรือข้ามฝั่ง) ชมน้ำตกฝูหรงเมืองเทพนิยายยามค่ำคืน
 • วันที่

  3

  ฝูหรงเจิ้น - จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า+รถอุทยาน) – ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) – ถ้ำประตูสวรรด์ (บันไดเลื่อน) – ร้านยางพารา
 • วันที่

  4

  จางเจียเจี้ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ร้านผ้าไหม- เทียนจื่อซาน (รวมลิฟท์แก้วไป่หลง) เขาอวตาร – สะพานหนึ่งในใต้หล้า – ถ้ำมังกรเหลือง
 • วันที่

  5

  จางเจียเจี้ย – ร้านบัวหิมะ – สะพานกระจกแกรนด์แคนยอน (รวมตั๋วค่าขึ้นสะพานกระจก ไป-กลับ) VR 4 มิติ – ร้านหยก – ฉางซา
 • วันที่

  6

  ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ตึก IFS ข้อปปิ้งตุ๊กตา LABUBU – กรุงเทพฯ

19 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67

ผู้ใหญ่
32,800
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,800
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,800
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,800
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,800
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,800
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,880
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,880
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,880
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,880
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,880
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,800
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
19 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 32,800 - - 5,000 - - 20
26 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 32,800 - - 5,000 - - 20
10 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67 30,800 - - 5,000 - - 20
24 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67 30,800 - - 5,000 - - 20
07 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67 30,800 - - 5,000 - - 20
21 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67 30,800 - - 5,000 - - 20
10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 28,880 - - 5,000 - - 20
20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 28,880 - - 5,000 - - 20
25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 28,880 - - 5,000 - - 20
09 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67 28,880 - - 5,000 - - 20
04 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 28,880 - - 5,000 - - 20
29 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 30,800 - - 5,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน