ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง อู่หลิงซาน หุบเขารอยแยก อุทยานหลุมฟ้า (ไม่ลงร้าน) 5วัน 4คืน (3U)

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง อู่หลิงซาน หุบเขารอยแยก อุทยานหลุมฟ้า (ไม่ลงร้าน) 5วัน 4คืน (3U)

เที่ยวจีน ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง อู่หลิงซาน หุบเขารอยแยก อุทยานหลุมฟ้า (ไม่ลงร้าน) 5วัน 4คืน เช็คอินอุทยานหลุมฟ้า นั่งรถไฟอุทยานเขานางฟ้า สัมผัสความอัศจรรย์ทางธรรมชาติหุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน


ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง อู่หลิงซาน หุบเขารอยแยก อุทยานหลุมฟ้า (ไม่ลงร้าน) 5วัน 4คืน (3U)
รหัสทัวร์
ZGCN_3U00056
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
17 ก.ย. 67 - 31 ธ.ค. 67
เดินทางโดย
alsichuanairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
19,990 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – เมืองฉงชิ่ง
 • วันที่

  2

  เมืองอู่หลง – อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – ลิฟท์แก้ว – อุทยานเขานางฟ้า
 • วันที่

  3

  อู่หลิงซาน – จุดชมวิวแม่น้ำอูเจียงชือปี่ – ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์ 816 – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า – หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน
 • วันที่

  4

  มรดกโลกผาหินแกะสลักพระต้าจู๋ – รถไฟทะลุตึก – หงหยาตง – ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย – POP MART
 • วันที่

  5

  มหาศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

17 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67

ผู้ใหญ่
19,990
เด็กมีเตียง
19,990
เด็กไม่มีเตียง
19,990
พักเดี่ยว
3,900
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
13,990
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,990
เด็กมีเตียง
21,990
เด็กไม่มีเตียง
21,990
พักเดี่ยว
3,900
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
15,990
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,990
เด็กมีเตียง
21,990
เด็กไม่มีเตียง
21,990
พักเดี่ยว
3,900
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
15,990
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,990
เด็กมีเตียง
21,990
เด็กไม่มีเตียง
21,990
พักเดี่ยว
3,900
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
15,990
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,990
เด็กมีเตียง
22,990
เด็กไม่มีเตียง
22,990
พักเดี่ยว
3,900
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
16,990
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,990
เด็กมีเตียง
21,990
เด็กไม่มีเตียง
21,990
พักเดี่ยว
3,900
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
15,990
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,990
เด็กมีเตียง
19,990
เด็กไม่มีเตียง
19,990
พักเดี่ยว
3,900
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
13,990
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,990
เด็กมีเตียง
19,990
เด็กไม่มีเตียง
19,990
พักเดี่ยว
3,900
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
13,990
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,990
เด็กมีเตียง
19,990
เด็กไม่มีเตียง
19,990
พักเดี่ยว
3,900
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
13,990
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,990
เด็กมีเตียง
19,990
เด็กไม่มีเตียง
19,990
พักเดี่ยว
3,900
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
13,990
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,990
เด็กมีเตียง
21,990
เด็กไม่มีเตียง
21,990
พักเดี่ยว
3,900
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
15,990
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,990
เด็กมีเตียง
21,990
เด็กไม่มีเตียง
21,990
พักเดี่ยว
3,900
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
15,990
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,990
เด็กมีเตียง
20,990
เด็กไม่มีเตียง
20,990
พักเดี่ยว
3,900
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
14,990
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,990
เด็กมีเตียง
21,990
เด็กไม่มีเตียง
21,990
พักเดี่ยว
3,900
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
15,990
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,990
เด็กมีเตียง
25,990
เด็กไม่มีเตียง
25,990
พักเดี่ยว
3,900
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
19,990
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
17 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67 19,990 19,990 19,990 3,900 6,000 13,990 20
01 ต.ค. 67 - 05 ต.ค. 67 21,990 21,990 21,990 3,900 6,000 15,990 20
08 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 21,990 21,990 21,990 3,900 6,000 15,990 20
15 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 21,990 21,990 21,990 3,900 6,000 15,990 20
22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 22,990 22,990 22,990 3,900 6,000 16,990 20
29 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67 21,990 21,990 21,990 3,900 6,000 15,990 20
05 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67 19,990 19,990 19,990 3,900 6,000 13,990 20
12 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 19,990 19,990 19,990 3,900 6,000 13,990 20
19 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 19,990 19,990 19,990 3,900 6,000 13,990 20
26 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 19,990 19,990 19,990 3,900 6,000 13,990 20
03 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67 21,990 21,990 21,990 3,900 6,000 15,990 20
10 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 21,990 21,990 21,990 3,900 6,000 15,990 20
17 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 20,990 20,990 20,990 3,900 6,000 14,990 20
24 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 21,990 21,990 21,990 3,900 6,000 15,990 20
31 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68 25,990 25,990 25,990 3,900 6,000 19,990 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน