ทัวร์จีน มหัศจรรย์ คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

เที่ยวจีน เมืองโบราณต้าหลี่ ผ่านชมเจดีย์สามองค์ แชงกรีล่า เมืองเก่าจงเตี้ยน วัดลามะซงจ้าหลิน ช่องแคบเสือกระโจน เมืองลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง อุทยานมังกรหยก นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง ทะลสาบไป๋สุยเหอ อุทยานน้ำหยก นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองคุนหมิง ตำหนักทอง ประตูม้าทองไก่หยก สวนน้ำตกคุนหมิง


ทัวร์จีน มหัศจรรย์ คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน
รหัสทัวร์
BICN_8L00016
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
01 ก.ย. 66 - 20 ต.ค. 66
เดินทางโดย
alluckyair.jpg
ราคาเริ่มต้น
25,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • เมืองฉู่ฉง (-/-/เย็น)
 • วันที่

  2

  เมืองโบราณต้าหลี่ • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • แชงกรีล่า • เมืองเก่าจงเตี้ยน (เช้า/กลางวัน/เย็น)
 • วันที่

  3

  วัดลามะซงจ้าหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง (เช้า/กลางวัน/เย็น)
 • วันที่

  4

  อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • อุทยานน้ำหยก • เมืองเก่าซูเหอ (เช้า/กลางวัน/เย็น)
 • วันที่

  5

  เมืองลี่เจียง • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง • ศูนย์สมุนไพจีน “บัวหิมะ” • ตำหนักทอง • ร้านหยก • วัดหยวนทง • ประตูม้าทองไก่หยก (เช้า/กลางวัน/เย็น)
 • วันที่

  6

  สวนน้ำตกคุนหมิง • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ (เช้า/-/-)

06 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 67

ผู้ใหญ่
25,999 บาท
เด็กมีเตียง
25,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
25,999 บาท
พักเดี่ยว
6,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999 บาท
เด็กมีเตียง
27,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
27,999 บาท
พักเดี่ยว
6,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999 บาท
เด็กมีเตียง
27,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
27,999 บาท
พักเดี่ยว
6,000 บาท
Group Size
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
06 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 67 25,999 25,999 25,999 6,000 - - 30
13 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 67 27,999 27,999 27,999 6,000 - - 30
20 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 67 27,999 27,999 27,999 6,000 - - 30

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน