ทัวร์โครเอเชีย สโลเวเนีย บอสเนีย 10วัน 7คืน

ทัวร์โครเอเชีย สโลเวเนีย บอสเนีย 10วัน 7คืน

เที่ยวโครเอเชีย สโลเวเนีย บอสเนีย 10วัน 7คืน เวียนนา คลาเกรนเฟิร์ท เบลด ลูบลิยาน่า ปราสาทลุบบลิยาน่า ถ้ำโพสทอยน่า โอพาเทีย ซาเกรบ มหาวิหารเซนต์สตีเฟน ทำเนียบประธานาธิบ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ ซิบินิค โบสถ์เซนต์จาคอบ สปลิท พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยนนีอุม โมสตาร์ บลากายจ์ มาลี สตอน ดูบรอฟนิค ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf อาหารพิเศษ สปาเก็ตตี้ซ๊อสเห็ดทรัฟเฟิล สเต๊กปลาทูน่า เอเดรียติก บอสเนีย Mixed Grill ไวน์


ทัวร์โครเอเชีย สโลเวเนีย บอสเนีย 10วัน 7คืน
รหัสทัวร์
WCHR_OS00008
จำนวนวันเดินทาง
10วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
11 เม.ย. 67 - 18 ต.ค. 67
เดินทางโดย
alaustrianairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
132,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  เวียนนา – คลาเกรนเฟิร์ท – ล่องเรือทะเลสาบเบลด - ลูบลิยาน่า(สโลวีเนีย)
 • วันที่

  3

  ลูบลิยานา – ปราสาทลุบบลิยาน่า – ถ้ำโพสทอยน่า – โอพาเทีย
 • วันที่

  4

  โอพาเทีย – ซาเกรบ(โครเอเชีย) – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ชมเมือง
 • วันที่

  5

  ซาเกรบ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ – ซิบินิค - โบสถ์เซนต์จาคอบ
 • วันที่

  6

  ซิบินิค – สปลิท – พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน – มาลี สตอน - ล่องเรือชมฟาร์มหอย – นีอูม(บอสเนีย)
 • วันที่

  7

  นีอูม – โมสตาร์(บอสเนีย) – ชมเมืองเก่า – บลากายจ์ – นีอูม
 • วันที่

  8

  นีอูม – ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าสู่จุดชมเวิว - เดินชมกำแพงเมืองเก่า – อิสระช้อปปิ้ง
 • วันที่

  9

  ดูบรอฟนิค – เก็บภาพท่าเรือเมืองคาฟทัท - เวียนนา – Outlet Parndorf – กรุงเทพฯ
 • วันที่

  10

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

08 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67

ผู้ใหญ่
159,900 บาท
เด็กมีเตียง
159,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
159,900 บาท
พักเดี่ยว
39,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
139,900 บาท
เด็กมีเตียง
139,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
139,900 บาท
พักเดี่ยว
29,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
132,900 บาท
เด็กมีเตียง
132,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
132,900 บาท
พักเดี่ยว
26,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
132,900 บาท
เด็กมีเตียง
132,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
132,900 บาท
พักเดี่ยว
26,900 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
08 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67 159,900 159,900 159,900 39,900 - - 20
19 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67 139,900 139,900 139,900 29,900 - - 20
11 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 132,900 132,900 132,900 26,900 - - 20
18 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 132,900 132,900 132,900 26,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน