ทัวร์อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เที่ยวชมเมืองมรดกโลก 8วัน 5คืน (QR)

ทัวร์อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เที่ยวชมเมืองมรดกโลก 8วัน 5คืน (QR)

เที่ยวอังกฤษ สก๊อตแลนด์ เที่ยวชมเมืองมรดกโลก 8วัน 5คืน เที่ยวจากเหนือจรดใต้ไม่ย้อนเส้นทาง เข้าชมปราสาทเอดินเบอระ เข้าชมภายในสนามฟุตแอนฟิลด์ ทีมลิเวอร์พูล เก็บภาพสนามแมนยูไนเต็ด ชมความงามของมหานครลอนดอน เข้าชมสโตน์เฮนจ์ เที่ยวเมืองไบบูรีและเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ เมืองสวยแห่งคอทส์โวลส์ โดฮา กรุงเอดินเบอระ คาล์ตัน ฮิลล์ ปราสาทเอดินเบอระ ชมเมืองเก่า เอดินเบอระ วินเดอร์เมียร์ ลิเวอร์พูล เข้าชมสนามแอนฟิลด์ เดอะบิทเทิล ชมเมือง แมนเชสเตอร์ สนามโอลแทรฟฟอร์ด สแตรทฟอร์ด อะพอน เอวอน โคเวนทรี โคเวนทรี เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ ไบบูรี Bicester Outlet ลอนดอน สโตนเฮนจน์ บาธ ชมเมือง ช้อปปิ้ง Bicester Outlet ไนท์สบริดจ์ ห้างแฮร์รอด


ทัวร์อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เที่ยวชมเมืองมรดกโลก 8วัน 5คืน (QR)
รหัสทัวร์
WCGB_QR00006
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
18 พ.ค. 67 - 03 พ.ย. 67
เดินทางโดย
alqatarairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
85,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา
 • วันที่

  2

  โดฮา – กรุงเอดินเบอระ – คาล์ตัน ฮิลล์ – ปราสาทเอดินเบอระ – ชมเมืองเก่า
 • วันที่

  3

  เอดินเบอระ – วินเดอร์เมียร์ – ลิเวอร์พูล – เข้าชมสนามแอนฟิลด์ – เดอะบิทเทิล – ชมเมือง
 • วันที่

  4

  ลิเวอร์พูล – แมนเชสเตอร์ – สนามโอลแทรฟฟอร์ด – สแตรทฟอร์ด อะพอน เอวอน – โคเวนทรี
 • วันที่

  5

  โคเวนทรี – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – ไบบูรี – Bicester Outlet – ลอนดอน
 • วันที่

  6

  ลอนดอน – สโตนเฮนจน์ – บาธ – ช้อปปิ้งย่านไนท์สบริดจ์ – ห้างแฮร์รอด – ลอนดอน
 • วันที่

  7

  ลอนดอน – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – สนามบิน
 • วันที่

  8

  โดฮา – กรุงเทพฯ

25 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

ผู้ใหญ่
89,900 บาท
เด็กมีเตียง
89,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
89,900 บาท
พักเดี่ยว
21,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
87,900 บาท
เด็กมีเตียง
87,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
87,900 บาท
พักเดี่ยว
19,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
87,900 บาท
เด็กมีเตียง
87,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
87,900 บาท
พักเดี่ยว
19,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
87,900 บาท
เด็กมีเตียง
87,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
87,900 บาท
พักเดี่ยว
19,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
85,900 บาท
เด็กมีเตียง
85,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
85,900 บาท
พักเดี่ยว
19,900 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
25 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67 89,900 89,900 89,900 21,900 - - 20
15 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 87,900 87,900 87,900 19,900 - - 20
06 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 87,900 87,900 87,900 19,900 - - 20
20 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 87,900 87,900 87,900 19,900 - - 20
03 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 85,900 85,900 85,900 19,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน